ecoso

股票代码:837034

当前位置:首页  >  人才招聘  >  员工天地

员工天地
丰富多彩的爱索生活
发布时间:2017-04-27 16:56:11
 

1493282256208359.jpg

1493283638139311.jpg

     爱索能源的寻秋之旅


1493283098102049.jpg

1493283105112218.jpg

 爱索能源年会


1493283117213437.jpg

爱索能源篝火晚会


1493283335307591.jpg

爱索能源张北之旅